Podstawą relacji adwokata z Klientem jest wzajemne zaufanie. Z tego względu, udzielane adwokatowi informacje powinny być wyczerpujące i rzetelne ponieważ tylko takie przedstawienie sprawy pozwala przygotować właściwą taktykę procesową i zapobiega sytuacji ujawnienia niekorzystnych aspektów np. przez przeciwnika procesowego na etapie postępowania sądowego, co może znacząco skomplikować uzyskanie satysfakcjonującego rozstrzygnięcia. Adwokat nie ocenia Klienta lecz przedstawiony przez Niego stan faktyczny w kontekście obowiązującego stanu prawnego.

Wszystko co dotyczy Klienta i Jego sprawy objęte jest ustawową zawodową tajemnicą adwokacką. Pozwala to Klientowi przedstawić sprawę w sposób kompleksowy.