Sprawy karne

W toku postępowań karnych Klientom udzielana jest pomoc prawna zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego. Trzeba przy tym mieć na uwadze, że korzystanie z obrońcy na możliwie wczesnym etapie postępowania pozwala przyjąć skuteczniejszą linię obrony chociażby poprzez prawidłowe i uzasadnione stanem sprawy składanie właściwych wniosków dowodowych. Obrońca ma również możliwość kontaktu z Klientem, w sytuacji gdy sąd zastosuje środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Obrona świadczona jest również w sprawach o wykroczenia.