Sprawy cywilne

W obszarze spraw cywilnych Kancelaria reprezentuje klientów przed sądami oraz podczas etapu negocjacyjnego (przedsądowego) sporządzając pisma lub uczestnicząc w spotkaniach mających na celu wypracowanie kompromisu.