Pomoc prawna świadczona jest zasadniczo w 5 formach: 

 1. Porady prawne.

  Porady prawne udzielane są doraźnie na podstawie przedstawionego przez Klienta stanu faktycznego i sformułowanych na jego tle pytań lub wątpliwości. W razie potrzeby przedstawiane są Klientowi informacje o aktualnej linii orzeczniczej w danym zakresie.

 2. Sporządzenie umów lub pism.

  W ramach codziennej pracy Kancelaria sporządza projekty umów zgodnie ze wskazaniami Klienta bądź pisma zmierzające do osiągnięcia celu oczekiwanego przez Klienta (wezwania, odwołania, informacje, etc.).

 3. Reprezentacja przed sądami, prokuraturą, Policją i urzędami.

  W zakresie tej formy świadczenia pomocy prawnej możliwe jest reprezentowanie Klienta w postępowaniach cywilnych, karnych, karnych skarbowych i administracyjnych zarówno w toku całego procesu jak i podczas poszczególnych czynności – w zależności od potrzeb i oczekiwań Klienta.

 4. Pisemne opinie prawne.

  Opinie prawne sporządzane są wówczas, gdy Klient chce dysponować stanowiskiem adwokata na piśmie. Opinia zawiera opis stanu faktycznego, pytanie na które Klient oczekuje odpowiedzi oraz stanowisko adwokata wyrażone w oparciu o stan prawny i w miarę potrzeb – o aktualne orzecznictwo.

 5. Udział w negocjacjach lub czynnościach organów administracji publicznej.

  W wielu przypadkach Klient oczekuje, aby adwokat towarzyszył mu podczas negocjacji z kontrahentami kiedy na bieżąco należy oceniać z punktu widzenia możliwości prawnych, konkretne propozycje i rozwiązania. Wówczas pomoc prawna polega na uczestniczeniu w takich spotkaniach, co jest szczególnie wskazane, gdy druga strona również korzysta ze wsparcia prawnego. 
  Na podobnej zasadzie, adwokat może towarzyszyć Klientowi podczas czynności przed organem administracji publicznej (np. przesłuchanie, oględziny, etc.)