Przez sprawy rodzinne rozumie się sprawy rozpoznawane przez wydziały rodzinne sądów rejonowych oraz sprawy o rozwód i separację. Są to więc sprawy o alimenty, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, o uregulowanie kontaktów z dziećmi czy inne wynikające z relacji rodzinnych, gdzie konieczny jest udział sądu. Z uwagi na swoją istotę są to sprawy wymagające odpowiedniej wrażliwości i subtelności dlatego przed przystąpieniem do reprezentacji, każdorazowo sprawa jest szczegółowo omawiana z Klientem, któremu przedstawia się stan prawny oraz możliwości rozwiązania problemu, a także przebieg samego postępowania.

Sprawy rodzinne i spadkowe