Sprawy podatkowe

Kancelaria reprezentuje Klientów przed organami podatkowymi i organami kontroli zarówno na etapie postępowań kontrolnych, podatkowych jak i przed sądami administracyjnymi. Podobnie jak w przypadku spraw karnych skarbowych wskazane jest ustanawianie pełnomocnika w możliwie wczesnej fazie czynności ponieważ istnieje wówczas sposobność podejmowania czynności w ramach przyjętej strategii ustalonej z Klientem na podstawie przekazanych przez Niego informacji, danych i dokumentów.