W zakresie spraw administracyjnych Kancelaria reprezentuje Klientów przed organami administracji publicznej lub sporządza odpowiednie pisma kierowane do tych organów, w tym odwołania od decyzji czy zażalenia na postanowienia.

Sprawy administracyjne