Kancelaria specjalizuje się w obronach w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe zarówno na etapie postępowań przygotowawczych jak i sądowych.

Należy w tym miejscu podkreślić, że skorzystanie z pomocy obrońcy na możliwie wczesnym etapie sprawy zwiększa szanse pomyślnego jej zakończenia na skutek przyjęcia i realizowania ustalonej strategii procesowej, składania odpowiednich wniosków dowodowych i innych pism procesowych. Możliwe jest wówczas także szczegółowe poinformowanie Klienta o przysługujących mu uprawnieniach i obowiązkach, co wielokrotnie chroni przed popełnieniem błędów w relacjach z organami prowadzącymi postępowanie.

Sprawy karne skarbowe