Kontakt z nami

Uwaga: 

  1. Przekazywanie przez Państwa dokumentów i informacji za pomocą elektronicznych i podobnych środków przekazu wymaga zachowania szczególnej ostrożności z uwagi na ryzyka związane z brakiem zachowania poufności przy wykorzystaniu tych środków z przyczyn nieleżących po stronie Kancelarii.

  2. Wysłanie dokumentów lub informacji drogą telefoniczną lub elektroniczną bądź też przedstawienie zagadnienia prawnego w ten sposób nie może być przez Państwa utożsamiane z przyjęciem przez Kancelarię zlecenia do realizacji. Pomoc prawna świadczona jest dopiero od momentu wyrażenia wyraźnej i jednoznacznej woli w tym zakresie zarówno przez Pana / Panią jak i Kancelarię oraz po ustaleniu warunków i formy świadczenia usługi prawnej.

Adres Kancelarii

Telefon + 48 58 350 18 15
Telefon + 48 22 122 83 55 (Dla Klientów chcących umówić spotkanie w Warszawie)
Telefon + 48 730 550 504

Email kowalski@kowalskigdynia.pl

www www.adwokatgdynia.eu

Adres ul. Olimpijska 2,

      81-538 Gdynia

Istnieje również możliwość umówienia spotkania w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 62C lub innym uzgodnionym miejscu.

Wiadomość można przesłać także za pomocą zamieszczonego obok formularza.

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane